Продукти 2

Въздуховоди

vazduhovodiВъздуховодите са основен елемент при всяка вентилационна и климатична инсталация. Те пренасят пресен въздух и транспортират рециркулационни изхвърляния извън сградата замърсен въздух. Предназначението им може да бъде различно, а размерите им са сравнително големи, поради което заемат и голяма част от помещението, където са инсталирани.

В състава на въздуховодите влизат прави и фасонни части, които се изработват от различни материали, съобразени с приложението и условията на функциониране, както и с архитектурата и конструкцията на сградата.  При производството на въздуховоди се използват предимно корозионноустойчиви и въздухонепроницаеми материали, като най-често използваните са различни видове ламарина. Стандартно, въздуховодите се изработват от поцинкована или черна ламарина, а ако служат за транспортирането на агресивни газове - от алуминиева или медна. Производството им е възможно и от изкуствени материали, базирани на полипропилен, полиуретан и други.

Независимо от вида на материала, необходимост е въздуховодът да покрива определени изисквания, сред които да е снабден с гладка вътрешна повърхност, да не задържа прах и да дава възможност за лесно почистване. Материалите от своя страна трябва да са корозионно устойчиви, нехигроскопични и въздухонепроницаеми, негорими и да не променят физическите си свойства. Възоснова на това се определят и стените на въздуховодите, които могат да бъдат гладки, спирално навити или с оребрени отвън или отвътре стени.

Често се налага въздуховодите да бъда инсталирани и да преминават през различни части от сградата, с различна посока и наклон, поради което се използват специални фасонни части, чрез които се свързват отделните прави участъци на въздуховода. Основната им цел е да създават минимални съпротивления на преминаващия въздух.

При производството на въздуховоди се взимат под внимание и естетическите и икономически фактори.  В редица приложения е по-рационално въздуховодите да бъдат с правоъгълна, овална или плоскоовална форма.

Въздушни филтри

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Кухненско оборудване

Добрата вентилация в кухнята е задължителна, предвид специфичните процеси при приготвянето на храната и най-вече отделянето на значителни количества топлина, водни пари и различни миризми. Нейната основна функция е да осигури подаване на достатъчно количество пресен въздух, като едновременно с това ефективно отвежда замърсения въздух. Това е от изключително значение и за хигиенните изисквания и намаляването на риска от възникване на пожар. Не по-малко важен е и фактът, че липсата на качествена вентилационна система в кухненското помещение на хотели, ресторанти и др.  значително влошава условията на труд и оказва неблагоприятно въздействие върху персонала. 

Видът на вентилационната инсталация за всяко кухненско помещение се определя в зависимост от големината и разположението му. При по-малки кухни или кухни със сезонен характер се препоръчва инсталирането и експлоатацията на общообменна смукателна вентилация. При разположените в залите микрокухни, се изгражда местна смукателна вентилация, а при средноголеми и големи кухни - едновременно и смукателна, и нагнетателна вентилационни инсталации, като за местната смукателна вентилация е необходимо да се предвиди отделен вентилатор. В В този случай не се препоръчва обединяване на вентилационните системи от кухнята и залата.

Решетки

ventilacionni-reshetkiРешетките са изработени от стоманени или алуминиеви профили, с индивидуално регулируеми хоризонтални или вертикални ламели. Решетките са предназначени за използване, както за вентилационни така и за климатични инсталации. Към стенните вентилационни решетки се предвиждат и регулиращи секции, които се монтират към тях. Те са изработени от поцинкована ламарина и служат за контролиране на дебита на въздушния поток, който преминава през решетката.

Електрически калорифери

kaloriferЕлектрическите калорифери са уреди, предназначени за загряване на въздуха в нагнетателната страна на вентилационните и климатични инсталации. Конструкцията им позволява вграждане във въздуховодна мрежа или вентилационни съоръжения, посредством фланцова връзка. За поддръжка и сервиз на изделието не е необходимо демонтиране от въздуховодната мрежа.

Корпусът на калориферите е изработен от поцинкована листова стомана с двустранно монтирани фланци от стоманени профили. В него се вгражда батерия от нагреватели, монтирани в некроталова тръба с мощност до 72KW. Топлинна­та мощност е разделена на степени по 3 кW или б кW. При поръчка допълнително се уточняват начина на управление, както и броя на степените.

За предпазване от прегряване е предвиден авариен термостат (кликсон), изключващ при температура 70°С управляващия сигнал в ел. таблото.

Ел. захранването на калориферите е:  трифазно 380V/50Нz - стандартно изпълнение или монофазно 220V/50Нz - по индивидуална поръчка за малки мощности.

При монтаж задължително се спазва указаната посока на въздуш­ния поток.

По желание електрическият канален нагревател може да бъде окомплектован с ел. табло за управление КИП и А с възможност за управление на други елементи (вентилатори) на вентилационната система.

Електрическите калорифери не могат да се използват за пожаро и взривоопасни смеси.

Клапи

afafafa

Дифузори

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Вентилационни боксове

вентилационни боксове

ventilacionni-boksoveВентилационни боксове с двойнозасмукващи центробежни вентилатори

Използват се за общообменни, смукателни и нагнетателни вентилационни системи, на не и за транспортиране на запрашен въздух. Конструирани са от поцинкована стомана и са шумоизолирани от вътрешната страна на бокса.

Снабдени са с двойнозасмукващ вентилатор (тип DA) с импелер, чийто лопатки са обърнати напред и директно куплирани към двигателя. Според изискванията на стандарт ISO 1940 конфигурацията е с два вида балансиране - статично и динамично.

Моторът е монофазен /230V, 50Hz/ или трифазен / 400V, 50Hz/ със защита от класа - IP44 и изолация клас B, както и вградена термична защита (с автоматично възстановяване при монофазните мотори).

Вентилационни боксове с двойнозасмукващи центробежни вентилатори са с работна температура до 50°C при стандартна работа.

   

вентилационни боксове

Вентилационни боксове с двойнозасмукващи вентилатори и ремъчна предавка

Приложението и конструкцията им са идентични с тези на предходните, с някои разлики. Вентилаторът е с вграден, двойнозасмукващ вентилатор с ремъчна предавка и импелер, който е с обърнати напред лопатки. Моторът е трифазен - 400V, 50Hz с Клас на защита: IP55 и на изолация: F. Защитен е и чрез интегрирана термична защита.

Работната температура на вентилационни боксове с двойнозасмукващи вентилатори и ремъчна предавка при стандартно изпълнение е до 80°C.

    

ventilacionen-boksВентилационни боксове с центробежни вентилатори

Вентилационни боксове с центробежни вентилатори имат основно приложение като общообменни, смукателни и нагнетателни вентилационни системи при индустриалните и офисни сгради.

Техният корпус се произвежда от стоманени профили и двойни панели с вътрешна звукоизолация Импелерът им е с обърнати назад лопатки и директно куплиран към двигателя в съответствие с UNE-20113 и CEI-34. Всички модели са с кръгли входящи и изходящи фланци съвместими със заводските стандарти за диаметър на въздуховоди. Класът на изолация е F, а на защита: IP55.

Вентилационни боксове с центробежни вентилаторисезахранват с монофазен, 230V, 50Hz или трифазен ток, 400V, 50Hz и имат вградена термична защита.

Климатици

klimatikЧернев клима е компания с 23 годишен опит в продажбата, проектирането и монтажа на климатични, вентилационни и отоплителни системи. Фирмата извършва и сервиз, гаранционно и след гаранционно обслужване на вентилационни съоръжения и климатици. Тя предлага богат избор от продукти на компании, доказали се на световния пазар като лидери в производството на качествени климатици. В асортимента на фирмата влизат марките DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, MIDEA, HITACHI, FUJI ELECTRIC, FUJITSU, GENERAL, GREE и др,  а видовете климатични системи според типа на монтажа и предназначението, които тя предлага са:

  • Климатици за висок стенен монтаж
  • Климатици за подов монтаж
  • Климатици за таванно-подов монтаж
  • Касетъчен тип климатици
  • Климатици за скрит таванен монтаж (канални климатици)
  • Мулти-сплит климатични ситеми
  • Централизирани климатични системи ( VRV и VRF климатични системи)

„Чернев клима“ осигурява сервиз на всички видове климатици и обезпечава доставката на необходимите резервни части. Правилната експлоатация на климатичните системи увеличава многократно „живота” на машините! Поради тази причина специалистите от “Чернев клима” препоръчват и извършват пълна диагностика и ремонт на климатични агрегати от всички производители, както и профилактики на вентилационни системи и съоръжения.

Специалистите на фирма "Чернев Клима" консултират безплатно всеки клиент, според неговите специфични нужди и изисквания. При необходимост се извършва и безплатен оглед на помещението, където ще бъде инсталирана климатична система.  Безплатната консултация спомага на всеки клиент да се насочи към най-правилният избор на климатик за неговия дом, магазин, офис, ресторант, хотел, търговски комплекс, вила, производствено помещение и други.