Филтър с регенеруема филтърна материя

Vazdushni-filtri-regeneruema-materiaФилтър с регенеруема филтърна материя e подходящ както за вентилаторни конвектори и ка­нални климатизатори, така и за рециркулационни ре­шетки. Състои се от рамка от поцинкована ламарина, в която чрез укрепваща поцинкована мрежа е вградена фил­трираща материя.

Допълнителни характеристики:

  • Филтърна касета от разпенен полиуретан за грубо очистване.
  • Тmах = 80°С.
  • Клас на горимост по DIN 53438 - F1
  • Клас на очистване: G2.
  • Регенерация: почистване на филтъра с неагресивни препарати.

Забележка:

  • Размерите В и Н са условни и обозначават гнездата за монтаж. Самите касети се произвеждат с по 5 mm по- малки.
  • По индивидуална поръчка могат да се произведат филтри с размери различни от стандартните, както и рамка от неръждаема ламарина (указва се допълни­телно).