Метални филтърни касети

metalni-filterni-kasetiМеталните филтърни касети са използват за кухненски смукатели към ло­кални смукателни инсталации на топли кухни. Произвеждат се стандартно с размери 500 х 500 х 30 mm (за размери различни от стандартните по индиви­дуална поръчка). Не могат да се използват за пожаро и взривоопасни смеси.

Видове и други характеристики:

  • АFС-ММ - МРЕЖЕСТА КАСЕТА - рамка от неръждаема ламарина, в която е вградена метална мрежа, укрепена двустранно с поцинкована поддържаща мрежа.
  • АFС-МL.-ЛАБИРИНТНА КАСЕТА- пълнеж от лабиринтно разположени профили, монтиран в рамка. Фил­търната касета се изработва само от неръждаема ла­марина.
  • АFС-МС - КОМБИНИРАНА КАСЕТА - рамка от неръж­даема ламарина, в която отпред по посока на въздуха са вградени последователно пълнежи от лабиринтен и мрежест филтър.
  • Тmах = 200°С. Клас на горимост - М0.
  • Клас на очистване: G2.
  • Регенерация: почистване с неагресивни препарати.