V- образна филтърна касета

V-obrazna-filterna-kasetaV- образната филтърна касета е подходящ за филтриране на пресния и отра­ботения въздух във вентилационни камери. Състои се от рамка от поцинкована ламарина с укреп­ващи профили, в която е опъната У-образно филтри­раща материя.

Допълнителни характеристики:

  • Филтърна касета за средно очистване от полиестерни влакна с прогресивен строеж.
  • Тmах = 90°С.
  • Клас на горимост по DIN 53438 - F1.
  • Клас на очистване: GЗ (стандартно изпълнение).
  • Регенерация: подмяна на филтърна материя.

Забележка:

  • Размерите В и Н са условни и обозначават гнездата за монтаж. Самите касети се произвеждат с по 5 mm по- малки.
  • По индивидуална поръчка могат да се произведат филтри с размери различни от стандартните, както и с рамка от неръждаема ламарина.