Z- филтърна касета

z-filterna-kasetaZ- филтърна касета филтрира пресния и отработения въздух преди рекуператора в енерговъзстановяващите блокове (EVB). Състои се от рамка от поцинкована ламарина, в която е вградена зигзагообразно нагъната фил­трираща материя с укрепваща мрежа.

Характеристики:

  • Филтърна касета за средно очистване от полиес­терни влакна с прогресивен строеж.
  • Тmах = 90°С.
  • Клас на горимост по DIN 53438 - F1.
  • Клас на очистване: G4.
  • Регенерация: възможна е подмяна на филтърната материя.

Забележка:

  • Размерите В и Н са условни и обозначават гнездата за монтаж. Самите касети се произвеждат с по 5 mm по-малки.
  • Широчината В=545 mm е стандартен размер.
  • По индивидуална поръчка могат да се произве­дат филтри с размери различни от стандартните (В