Завихрящи дифузори

zavihriashti-difusoriЗавихрящите дифузори имат функцията да подават въздух във вентила­ционните и климатични инсталации, при бързо и равномерно разпределение на студения въз­дух в летен режим. Поради това са особено подходящи и  за помещения, в които се из­исква целогодишно охлаждане. Приложими са и за отопление на помещения с височина до 3 m.

Завихрящите дифузори се произвеждат от поцинкована ламарина с прахово- полимерно покритие. Стандартният им цвят е RAL 9010, но и с възможност, по желание на клиента, да бъдат боядисани във всички RAL цве­тове.

Върху декоративната част на решетката са разполо­жени определен брой лопатки, осигуряващи оптима­лен въздухообмен при ниски шумови нива.

Монтажът им се състои в присъединяване към въздуховодната мрежа чрез кутия и гъвкави въздуховоди, като захващането на решетката към кутията се извършва посредством цен­трален болт.

Необходими аксесоари:

  • Присъединителна кутия (+К)
  • Регулираща клапа монтирана отвътре (+Di или монти­рана отвън (+Dе) на присъединителната кутия
  • Вътрешна (+li) или външна изолация на кутията (+lе)
  • Кит за укрепване на присъединителната кутия към та­ван тип "Армстронг" (+МК)