Електрически калорифери

kaloriferЕлектрическите калорифери са уреди, предназначени за загряване на въздуха в нагнетателната страна на вентилационните и климатични инсталации. Конструкцията им позволява вграждане във въздуховодна мрежа или вентилационни съоръжения, посредством фланцова връзка. За поддръжка и сервиз на изделието не е необходимо демонтиране от въздуховодната мрежа.

Корпусът на калориферите е изработен от поцинкована листова стомана с двустранно монтирани фланци от стоманени профили. В него се вгражда батерия от нагреватели, монтирани в некроталова тръба с мощност до 72KW. Топлинна­та мощност е разделена на степени по 3 кW или б кW. При поръчка допълнително се уточняват начина на управление, както и броя на степените.

За предпазване от прегряване е предвиден авариен термостат (кликсон), изключващ при температура 70°С управляващия сигнал в ел. таблото.

Ел. захранването на калориферите е:  трифазно 380V/50Нz - стандартно изпълнение или монофазно 220V/50Нz - по индивидуална поръчка за малки мощности.

При монтаж задължително се спазва указаната посока на въздуш­ния поток.

По желание електрическият канален нагревател може да бъде окомплектован с ел. табло за управление КИП и А с възможност за управление на други елементи (вентилатори) на вентилационната система.

Електрическите калорифери не могат да се използват за пожаро и взривоопасни смеси.