Противопожарни клапи

protivopojarni-klapiПротивопожарните клапи предотвратяват разпространението на възникнал пожар, огън или дим от един пожарен сектор към друг през въздуховодната мрежа на вентилационните и климатични инсталации, спазвайки критериите за непроницаемост (Е) и изолираща способност (I) за 120 минути при разлика в налягането от 300 Pa. 

В нормално положение клапата при експлотационни условия е отворена, но тя се затварят се автоматично при повишаване на температурата до 72°С.  

Противопожарните клапи работят в неагресивни и взривобезопасни среди. 

Материалът, от който се изработват е поцинкована ламарина. Защитният елемент - огнепреградна лопатка, представлява пластина тип „сандвич” от две профилирани облицовки от поцинкована ламарина с изолация от керамична вата.

Клапите се окоплектоват с два вида изпълнителни механизми:
o    МT - механичен спусък с пружинно действие и термична пластина.
o    BT - електрически изпълнителен механизъм с пружинно действие и термоелектрически сензор

Противопожарните клапи се монтират чрез вграждане в масивни стени, външно пред стените или на отдалеченето разстояние от пожарозащитните стени, като въздуховода от пожаро-защитната стена до клапата се защитава с одобрен за целта материал. Строителният отвор трябва да бъде осигурен с подходящи средства срещу деформации, които могат да влошат действието на клапата. Необходимо е да се осигури достъп до спусковият механизъм – не по-малко от 250mm (за сервиз и инспекция), както и достъп до поне от един от двата ревизионни отвори. Монтажното положение на клапите не зависи от посоката на въздушния поток. Могат да се монтират с хоризонтална или вертикална ос.