Стенни вентилационни решетки

stenni-reshetkiСтенните вентилационни решетки са елемент от вентилационни и климатични инсталации, в които се изисква насочване на струята и регулиране дебита на потока.

Конструкцията им включва:

  • екструдиран алуминиев профил с праховополимерно покритие.
  • декоративна част-рамка, в която са мон­тирани хоризонтални (-Х), вертикални (-В) или двойно насочени ламели (-ll). Ламелите могат да бъдат подви­жни, което дава възможност за разпределяне на възду­ха в едно или две направления, или неподвижни (-Н).
  • много- лопатков апарат (+М) за плавна регулация на въздушния дебит
  • два вида профили: L-профил (+L) или заоблен профил.
  • стандартно боядисване в RAL 9010,а по желание на клиента могат да се боядисат във всички RAL цве­тове.

При монтаж се присъединяват към въздуховодната мрежа по няколко начина - чрез кутия и гъвкави въздуховоди, директно на въздуховода или директно към строителни елементи.

Аксесоари, които се включват към тях са:

  • Многолопатков апарат (+М)
  • Стандартна кутия със страничен щуц (+К)
  • Регулираща клапа (+D)
  • Вътрешна изолация (+li) или външна изолация (+lе) на кутията.

 

Stenni-reshetki-2

Stenni-reshetki-3