Таванни решетки тип КАСЕТА

tavanni-reshetki-kasetaТаванните решетки  от тип "КАСЕТА" осъществяват едновременното подаване и за­смукване на въздуха в системите за вентилация и климатизация. Засмукването на въздуха става през централната част на решетката, а подаването - под ъгъл по перифе­рията.

Изработват се от поцинкована ламарина с прахово- полимерно покритие. Конструкцията им се състои от външна рамка с ламели по периферията и ревизируема централна част, представляваща панел от перфорирана ламарина. При заявка он страна на клиента е възможно вграждане на филтър G2 (+F). Стандартно решетките се боядисват в RAL 9010, но се поддържат всички RAL цве­тове.

Монтаж включка присъединяване към въздуховодната мрежа чрез ку­тия и гъвкави въздуховоди.

Необходими аксесоари:

  • Присъединителна кутия (+К)
  • Регулираща клапа на подаваният въздух(+Ds) и/или на изхвърляният (+De)
  • Вътрешна акустична изолация (+li) или външна топло­изолация на кутията (+le)