Въздуховоди

vazduhovodiВъздуховодите са основен елемент при всяка вентилационна и климатична инсталация. Те пренасят пресен въздух и транспортират рециркулационни изхвърляния извън сградата замърсен въздух. Предназначението им може да бъде различно, а размерите им са сравнително големи, поради което заемат и голяма част от помещението, където са инсталирани.

В състава на въздуховодите влизат прави и фасонни части, които се изработват от различни материали, съобразени с приложението и условията на функциониране, както и с архитектурата и конструкцията на сградата.  При производството на въздуховоди се използват предимно корозионноустойчиви и въздухонепроницаеми материали, като най-често използваните са различни видове ламарина. Стандартно, въздуховодите се изработват от поцинкована или черна ламарина, а ако служат за транспортирането на агресивни газове - от алуминиева или медна. Производството им е възможно и от изкуствени материали, базирани на полипропилен, полиуретан и други.

Независимо от вида на материала, необходимост е въздуховодът да покрива определени изисквания, сред които да е снабден с гладка вътрешна повърхност, да не задържа прах и да дава възможност за лесно почистване. Материалите от своя страна трябва да са корозионно устойчиви, нехигроскопични и въздухонепроницаеми, негорими и да не променят физическите си свойства. Възоснова на това се определят и стените на въздуховодите, които могат да бъдат гладки, спирално навити или с оребрени отвън или отвътре стени.

Често се налага въздуховодите да бъда инсталирани и да преминават през различни части от сградата, с различна посока и наклон, поради което се използват специални фасонни части, чрез които се свързват отделните прави участъци на въздуховода. Основната им цел е да създават минимални съпротивления на преминаващия въздух.

При производството на въздуховоди се взимат под внимание и естетическите и икономически фактори.  В редица приложения е по-рационално въздуховодите да бъдат с правоъгълна, овална или плоскоовална форма.