Вентилационни боксове

ventilacionni-boksoveВентилационни боксове с двойнозасмукващи центробежни вентилатори

Използват се за общообменни, смукателни и нагнетателни вентилационни системи, на не и за транспортиране на запрашен въздух. Конструирани са от поцинкована стомана и са шумоизолирани от вътрешната страна на бокса.

Снабдени са с двойнозасмукващ вентилатор (тип DA) с импелер, чийто лопатки са обърнати напред и директно куплирани към двигателя. Според изискванията на стандарт ISO 1940 конфигурацията е с два вида балансиране - статично и динамично.

Моторът е монофазен /230V, 50Hz/ или трифазен / 400V, 50Hz/ със защита от класа - IP44 и изолация клас B, както и вградена термична защита (с автоматично възстановяване при монофазните мотори).

Вентилационни боксове с двойнозасмукващи центробежни вентилатори са с работна температура до 50°C при стандартна работа.

   

вентилационни боксове

Вентилационни боксове с двойнозасмукващи вентилатори и ремъчна предавка

Приложението и конструкцията им са идентични с тези на предходните, с някои разлики. Вентилаторът е с вграден, двойнозасмукващ вентилатор с ремъчна предавка и импелер, който е с обърнати напред лопатки. Моторът е трифазен - 400V, 50Hz с Клас на защита: IP55 и на изолация: F. Защитен е и чрез интегрирана термична защита.

Работната температура на вентилационни боксове с двойнозасмукващи вентилатори и ремъчна предавка при стандартно изпълнение е до 80°C.

    

ventilacionen-boksВентилационни боксове с центробежни вентилатори

Вентилационни боксове с центробежни вентилатори имат основно приложение като общообменни, смукателни и нагнетателни вентилационни системи при индустриалните и офисни сгради.

Техният корпус се произвежда от стоманени профили и двойни панели с вътрешна звукоизолация Импелерът им е с обърнати назад лопатки и директно куплиран към двигателя в съответствие с UNE-20113 и CEI-34. Всички модели са с кръгли входящи и изходящи фланци съвместими със заводските стандарти за диаметър на въздуховоди. Класът на изолация е F, а на защита: IP55.

Вентилационни боксове с центробежни вентилаторисезахранват с монофазен, 230V, 50Hz или трифазен ток, 400V, 50Hz и имат вградена термична защита.