Мол Силистра

Мол Силистра

Възложител: „S&S Group” ООД

Период на реализация на обекта: 2008-2009