Гранд хотел Димят - гр. Варна

Гранд хотел Димят - гр. Варна

Възложител: „Проксимус инженеринг“ ООД

Период на реализация на обекта: 2008- 2009г