Проекти

Orchid Gardens - гр. Варна

Orchid Gardens - гр.Варна

Възложител: „Евробилдинг инженеринг” ООД

Период на реализация на обекта: 2010-2012

Многофункционална спортна зала - гр. Суворово

Многофункционална спортна зала - гр. Суворово

Възложител:"Термал инженеринг" ООД

Реализация на обекта: 2012г

Ресторант Happy Севастопол - гр. Варна

Ресторант Happy Севастопол

Възложител: "Ай Ви Сейлингс" ООД

Реализация на проекта: 2012 г.

Мол Силистра

Мол Силистра

Възложител: „S&S Group” ООД

Период на реализация на обекта: 2008-2009

Многофункционална спортна зала на Първа езикова гимназия - гр. Варна

Многофункционална спортна зала на Първа езикова гимназия - гр. Варна

Възложител: "ЕКИП" ЕООД

Реализация на проекта: 2012 г.