Проекти

Факултет по дентална медицина към Медицински университет – гр. Варна

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

Възложител: Медицински университет - Варна

Реализация на проекта: януари - май 2008 г.

Цех за металообработка – с. Езерово, общ. Варна

Булмак 2000

Възложител: "Булмак 2005" ООД

Реализация на проекта: септември-октомври 2010 г.

МБАЛ - Силистра

МБАЛ Силистра

Възложител: МБАЛ Силистра АД

Реализация на проекта: февруари-май 2011 г.

 

Хотел Адамо - гр.Варна

Хотел Адамо

Възложител: 

Реализация на проекта: 

 

Производствен цех за пакетиране на ядки - гр. Дулово

Пакетиране на ядки

Възложител: ЕТ „Джили Сой Джихангир Ибрям“

Реализация на проекта: септември – декември 2010