Вентилационни инсталации

ventilationsbig2

Вентилационните системи са предназначени за отстраняване на вредни примеси, образувани в затворени помещения /въглероден двуокис, прах миризми и взривоопасни смеси/, а така също и за подаване на свеж въздух. Освен това, вентилационните системи осъществяват затопляне и очистване на приточния въздух. Съвременните решения в изграждането на вентилационните системи, ни позволяват да повишим тяхната евфективност с до 85% посредством рекуперативни (енерговъзстановяващи) блокове. Инвестицията в подобен вид  съоръжения се възвръща в период от 1 до 3 години, според интензивността на експлоатация и конкретните параметри на системите. 

Потърсете ни за консултация относно основните параметри на вентилационните системи. Нашите инженери ще ви запознаят с техните елементи, производители, предимства и недостатъци. При нас ще можете да видите вида и техническите параметри на вентилационното оборудване, което намира приложение в бита, промишленосттаи сградите за обществено обслужване. Организираното ни производство на въздуховоди и въздухоразпределетелни елементи ни дава възможност да изградим вентилационните системи специално за Вас и вашите нужди (изисквания).

При нас ще получите компетентно мнение за правилен избор и ефективно използване на вентилационното оборудване.