Поддръжка и абонаментно обслужване

profilaktikaРегулярната профилактика и поддръжка на ОВК системата е съществена предпоставка, както за безопасността на обекта, където се експлоатира, така и за нейната ефективност и оптимално ниски сметки за електроенергия.  Фирма "Чернев Клима" предлага абонаментно техническо обслужване, с което се понижават значително експлоатационните разходи и се удължава „живота“ на оборудването, за което сте инвестирали десетки или дори стотици хиляди. 

Поддръжката  може да бъде на отделни машини и съоръжения или цялостна. Тя се извършва периодично в диапазон от месец до веднъж годишно, съгласно честотата на експлоатация на системите и  задължително от специално обучени техници и инженери.

Практиката ни показва, че чрез съставянето на досиета за всяка една от машините, даваме възможност на клиента по-прегледно и детайлно да проследи всички манипулации, които сме извършвали в процесите на поддръжка на системите.

При сключен договор за абонаментно обслужване и настъпване на повреда в някоя от машините, ние ще Ви изпратим специализиран екип не по-късно от 24 часа след вашето уведомление. Така ви гарантираме спокойствие и професионална помощ на Ваше разположение!